Återvinning och kretslopp 1 Kurskod: NANATE51 Poäng: 100

Kursen återvinning och kretslopp 1 omfattar punkterna 1, 3 och 5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.