Kunskapskrav

Start Sök Om

Om

Observera att kunskapskrav.se varken ägs eller underhålls av skolverket eller annan statlig organisation.

Ändamålet med kunskapskrav.se är att underlätta arbetet för gymnasielärare såsom elever. Detta genom att tillgodose betygsmatriser för alla gymnasiekurser samt möjligheten att interaktivt uppdatera och följa enskilda elevers progression.

All data kommer från skolverket.se, senast hämtad 2019-10-31.


Vad är en betygsmatris?

En betygsmatris är en tabell var i kunskapskraven för en kurs ligger uppdelade efter en betygsskala. Detta för att underlätta kontinuerlig uppdatering av en elevs kunskaper samt för att lätt kunna överskåda dessa.