Vård- och omsorgsarbete 1 Kurskod: VÅRVÅR01 Poäng: 200

Kursen vård- och omsorgsarbete 1 omfattar punkterna 1–3, 5–7 och 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.