Växtkunskap 1 Kurskod: VÄXVÄX01 Poäng: 100

Kursen växtkunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.