Trä 3 – montage Kurskod: TRÄTRK03 Poäng: 100

Kursen trä 3 – montage omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.