Tekniska system – el Ämneskod: TEY

Ämnet tekniska system – el behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet elinstallation. I projektering ingår utrednings- och förberedelsearbete som föregår det operativa genomförandet av en insats. Ämnet tekniska system – el får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.