Litteratur Kurskod: SVELIT0 Poäng: 100

Kursen litteratur omfattar punkterna 5–7 under rubriken Ämnets syfte.