Styckning 4 Kurskod: STCSTY04 Poäng: 100

Kursen styckning 4 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.