Idrottsspecialisering 2 Kurskod: SPEIDS32 Poäng: 100

Kursen idrottsspecialisering 2 omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom specifik idrott.