Snöfordon – introduktion Kurskod: SNOSNO0 Poäng: 200

Kursen snöfordon – introduktion omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.