Palliativ vård Kurskod: SJULIN0 Poäng: 100

Kursen palliativ vård omfattar punkterna 1, 3–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte.