Matsalshantverk Kurskod: SERMAF0 Poäng: 100

Kursen matsalshantverk omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 2. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.