Samhällskunskap 1a2 Kurskod: SAMSAM01a2 Poäng: 50

Kursen samhällskunskap 1a2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3.