Samiskt hantverk 4 Kurskod: SAISAM04 Poäng: 100

Kursen samiskt hantverk 4 omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–3, 6–8 och 10. I kursen behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet.