Resmål och resvägar Kurskod: RESREM0 Poäng: 100

Kursen resmål och resvägar omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2, 3 och 5.