Renen och dess naturmiljö 2 Kurskod: RENREN02 Poäng: 100

Kursen omfattar punkterna 1–3 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.