Psykologi 2a Kurskod: PSKPSY02a Poäng: 50

Kursen psykologi 2a omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.