Produktionsutrustning 3 Kurskod: PRUPRD03S Poäng: 100

Kursen produktionsutrustning 3 omfattar punkterna 1, 3 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.