Produktionsutveckling 1 Kurskod: PRNPRO31 Poäng: 100

Kursen produktionsutveckling 1 omfattar punkterna 1–3, 6 och 9 under rubriken Ämnets syfte.