Barns lärande och växande Kurskod: PEDBAS0 Poäng: 100

Kursen barns lärande och växande omfattar punkterna 1–3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.