Naturvetenskaplig specialisering Kurskod: NAVNAT00S Poäng: 100

Kursen naturvetenskaplig specialisering omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt kunskapsområde.