Hästsportanläggningars skötsel och drift 1 Kurskod: NARHAS01 Poäng: 100

Kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 1 omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3.