Näthandel 2 Kurskod: NÄTNÄT02 Poäng: 100

Kursen näthandel 2 omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 6 och 9. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.