Mur- och putsverk 1 – grundmurar Kurskod: MURMUR01 Poäng: 100

Kursen mur- och putsverk 1 – grundmurar omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.