Medicin 2 Kurskod: MEDMED02 Poäng: 100

Kursen medicin 2 omfattar punkterna 1–4 och 6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.