Matematik 1c Kurskod: MATMAT01c Poäng: 100

Kursen matematik 1c omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.