Matematik 1a Kurskod: MATMAT01a Poäng: 100

Kursen matematik 1a omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.