Matematik – specialisering Kurskod: MATMAT00S Poäng: 100

Kursen matematik – specialisering omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.