Mat och butik 1 Kurskod: MAOMAT01 Poäng: 100

Kursen mat och butik 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 3. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.