Intervallservice Kurskod: MANINT0 Poäng: 100

Kursen intervallservice omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.