Maskintjänst 2 Kurskod: MAKMAS02 Poäng: 300

Kursen maskintjänst 2 omfattar punkterna 3–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3–4 och 7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.