Båtel 2 Kurskod: MAIBAT02 Poäng: 100

Kursen båtel 2 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.