Båtel 1 Kurskod: MAIBAT01 Poäng: 100

Kursen båtel 1 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.