Livsmedels- och näringskunskap 1 Kurskod: LIVLIV01 Poäng: 100

Kursen livsmedels- och näringskunskap 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.