Latin – språk och kultur 1 Kurskod: LATLAT01 Poäng: 100

Kursen latin – språk och kultur 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.