Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet Kurskod: KYLKYH0 Poäng: 100

Kursen kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet omfattar punkterna 1, 3 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.