Konstruktion 2 Kurskod: KOTKOS02 Poäng: 100

Kursen konstruktion 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.