Konstruktion 1 Kurskod: KOTKOS01 Poäng: 100

Kursen konstruktion 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.