Film- och tv-kunskap Kurskod: KOSFIL0 Poäng: 100

Kursen film- och tv-kunskap omfattar punkterna 1–2 och 4–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.