Konstruktionsteknik Kurskod: KORKON3 Poäng: 100

Kursen konstruktionsteknik omfattar punkterna 1–6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.