Klassisk grekiska – språk och kultur 2 Kurskod: KLAKLA02 Poäng: 100

Kursen klassisk grekiska – språk och kultur 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.