Riktbänkssystem Kurskod: KARRIK0 Poäng: 200

Kursen riktbänkssystem omfattar punkterna 2–4 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.