Allmän järnvägsteknik Kurskod: JÄNALM0 Poäng: 100

Kursen allmän järnvägsteknik omfattar punkterna 1 och 4–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 6. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.