Industritekniska processer 4 Kurskod: INUINU04 Poäng: 100

Kursen industritekniska processer 4 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.