Industritekniska processer 1 Kurskod: INUINU01 Poäng: 100

Kursen industritekniska processer 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.