Idrott och hälsa 1 Kurskod: IDRIDR01 Poäng: 100

Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.