Material Kurskod: HVKMAT0 Poäng: 50

Kursen material omfattar punkterna 4 och 5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4. I kursen behandlas fördjupade kunskaper om material.