Specialyrken 3 Kurskod: HUBSPC03S Poäng: 200

Kursen specialyrken 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 9–10. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialyrke.