Husbyggnad – specialyrken Ämneskod: HUB

Ämnet husbyggnad – specialyrken behandlar olika arbetstekniker inom valt specialyrke, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att användas.