Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets Kurskod: HUAHUM30S Poäng: 50

Kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig spets omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas kunskaper inom spetsutbildningens område.